Menu Zamknij

Litania do Świętego Floriana

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Strażniczko wiary, módl się za nami.
Święty Florianie, wielki mężu Boży, módl się za nami.
Święty Florianie, niezwyciężony obrońco wiary świętej, módl się za nami.
Święty Florianie, nieustraszony męczenniku Chrystusa, módl się za nami.
Święty Florianie, spieszący z pomocą prześladowanym za wiarę, módl się za nami.
Święty Florianie, umęczony za wiarę wraz z żołnierzami, módl się za nami.
Święty Florianie, pelikanie męczeńską krwią płynący, módl się za nami.
Święty Florianie, nieugięty wzorze zasad i wartości, służby i poświęcenia, módl się za nami.
Święty Florianie, wzorze żarliwej modlitwy, módl się za nami.
Święty Florianie, mężny rycerzu Chrystusowy, módl się za nami.
Święty Florianie, przykładzie stanu rycerskiego, módl się za nami.
Święty Florianie, setniku umiłowany przez swoich żołnierzy, módl się za nami.
Święty Florianie, przemożny orędowniku u Boga w czasie klęsk żywiołowych, módl się za nami.
Święty Florianie, patronie walczących z klęską pożarów, módl się za nami.
Święty Florianie, patronie strażaków, piekarzy, hutników, ludwisarzy, garncarzy, kominiarzy, módl się za nami.
Święty Florianie, obrońco nasz przed klęską ognia, módl się za nami.
Święty Florianie, orędowniku w gaszeniu naszych zmysłowych namiętności, módl się za nami.
Święty Florianie, orędowniku we wszystkich naszych potrzebach, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święty Florianie,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, który obdarzyłeś wiecznym szczęściem Świętego Floriana za odważne wyznawanie wiary aż do męczeńskiej śmierci, spraw, prosimy, abyśmy zachęceni jego przykładem zawsze i wszędzie mężnie wyznawali wiarę katolicką, postępowali według jej zasad oraz rozpalali w sobie ogień Bożej miłości.
Udziel nam swojej łaski, abyśmy każdy dzień przeżywali na Twoją chwałę i pożytek ludziom.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Opublikowano wLitania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *